Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Tranziția Justă în județul Mureș

                            

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Achitarea tarifelor se face în avans, NUMAI prin intermediul oficiilor poștale sau prin virament bancar (atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice). Drept pentru care, la depunerea  documentelor de solicitare, beneficiarii vor face dovada achitării tarifelor prin prezentarea / atașarea copiei chitanței / ordinului de plată / extrasului de cont.

Documentul de plată va conține OBLIGATORIU nr. de cont și CODUL FISCAL al APM MUREȘ menționate mai jos:

 • Cod fiscal: 4436909
 • Cont plată tarife: RO55TREZ4765032XXX000363 - deschis la TREZORERIA Târgu Mureş

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin telefon/fax, e-mail sau în scris la următoarea adresă:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

Str. PODENI nr. 10, Târgu Mureş, Judetul Mureş, cod 540253

 • Telefon fix:        0265.314.984; 0265.314.987
 • Fax:                   0265.314.985
 • E-mail:               office@apmms.anpm.ro
 • Web site:           http://apmms.anpm.ro

 

 

new!IMPORTANT !

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mures aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare on-line, în SIM (Sistem Integrat de Mediu), link: http://raportare.anpm.ro , pentru SIM-SD (STATISTICA DEȘEURILOR) aferent anului 2023.

 

new! Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 17 ianuarie a fost deschisă sesiunea de raportare 2024 pentru anul 2023, în cadrul aplicației online https://raportare.anpm.ro/.

Vă rugăm să completaţi chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2023.

Sesiunea de raportare se va închide la data de 31 mai 2024.

 

atentie! Dorim să vă reamintim de modificarea adusă Legii nr 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare, realizată prin Legea 141/2023, publicată în Monitorul Oficial al României , partea I, nr 461, din data de 26 mai 2023.

 

new! Informare cu privire la emiterea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3309 din 28.12.2022 pentru modificarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1150/2020, publicat în MO nr. 24/10.01.2023, Partea I

 

new! Comunicat privind Modificarea valabilitatii  autorizatiilor de mediu / autorizatiilor integrate de mediu

 

Aplicarea vizei anuale se face conform Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

 

Pentru consultarea site-ului vechi al A.P.M. Mures, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

Sondaj de opinie cu privire la calitatea aerului în Municipiul Tîrgu Mureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş efectuează un sondaj de opinie cu privire la percepţia cetăţenilor Municipiului Tîrgu Mureş asupra calităţii aerului. În acest sens, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos cu opinia dumneavoastră şi să ne trimiteţi formularul pe adresele de e-mail office@apmms.anpm.ro sau relatii.publice@apmms.anpm.ro.

Vă mulţumim pentru colaborare!

SONDAJ DE OPINIEEdit Sondaj de opinie cu privire la calitatea aerului in municipiul Tirgu Mures

 

 

INTERREG EUROPE BioGov - Celebrating Biodiversity Governance

 

 

Măsuri pentru reducerea pagubelor produse de carnivore mari (urs, lup)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş este reprezentantul în teritoriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 • eliberează acorduri, avize şi autorizaţii de mediu agenţilor economici
 • urmăreşte modul de administrare a ariilor protejate
 • monitorizează calitatea factorilor de mediu
 • urmăreşte modul de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase
 • urmăreşte implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului de către agenţii economici ori de către administraţiile publice locale
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi mass-media în vederea informării şi educării publicului în spiritul respectului faţă de mediul înconjurător
 • supraveghează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare cu privire la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului
 • supraveghează realizarea măsurilor stabilite prin programele de conformare la obiectivele economice în vederea încadrării emisiilor de poluanţi în normativele naţionale

OBIECTIVELE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 • implementarea acquis-ului comunitar de mediu transpus în legislaţia română
 • realizarea Planului Judeţean de Acţiune pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Prefectura Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale
 • sprijinirea administraţiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protecţia mediului
 • impulsionarea realizării unor rampe ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere la nivelul judeţelor
 • susţinerea implementării unor proiecte care vizează reconstrucţia ecologicş şi protecţia biodiversităţii

Program de lucru

 • Luni - Joi: 08:00-16:30
 • Vineri: 08:00 - 14:00

Relaţii cu publicul - Camera 1 (Corp A, Parter):

 • Luni: 09:00 - 15:00
 • Marţi - Vineri: 09:00 - 12:00