IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru introducerea deliberata în mediu, pentru testare, a porumbului MIR604 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere

NOTIFICATOR:

S.C. Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Etajul 4, Sector 1, 013685, Bucureşti, România

Notificare pentru  introducerea deliberata în mediu, pentru testare, a porumbului MIR604 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/09/13

Introducerea deliberată în mediu a porumbului MIR604 modificat genetic pentru rezistență la atacul unor insecte Coleoptere se realizează în scopul obţinerii de date privind evaluarea impactului cultivării porumbului MIR604 asupra organismelor nevizate din România, înregistrării în Catalogul oficial al soiurilor de plante agricole a hibrizilor MIR604 şi obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la performanţele agronomice, fenotipice, compatibilităţii cu condiţiile geo-climatice din România

Documente atasate: