Prezentare

Deşeurile de orice fel, rezultate din multiplele activităţi umane, constituie o problemă de o deosebită actualitate, datorată creşterii continue a cantităţilor şi a tipurilor acestora, cât şi datorită însemnatelor cantităţi de materii prime, materiale refolosibile şi energie care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.

Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidentiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor şi reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producţiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia; recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire şi depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării.

A fost elaborat PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR. Prin implementarea  acestuia se vor produce schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor şi se va îmbunătăţii calitatea managementului deşeurilor la nivelul întregului judet. 

Astfel, se vor realiza:

  • extinderea colectării deşeurilor în zona rurală ceea ce va contribui la creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii în aceste zone;
  • creşterea volumului de deşeuri colectate şi diversificarea serviciilor de salubrizare ce va duce la  apariţia a noi locuri de muncă, unele în domenii noi;
  • optimizarea activităţilor de colectare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor;
  • infrastructura adecvată unei gestionări integrate a deşeurilor asigurând astfel un nivel corespunzator de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei;
  • închiderea depozitelor de deşeuri neconforme si monitorizarea acestora (astfel se vor diminua riscurile pentru sănătate şi mediu, contribuind la îmbunătăţirea calităţi vieţii);
  • optimizarea serviciilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor contribuind astfel la reducerea consumului de resurse.

În scopul îmbunătăţirii politicii din domeniul gestionării deşeurilor, la nivel european, a fost elaborată Strategia tematică referitoare la prevenirea şi reciclarea deşeurilor. Această strategie  se bazează pe două puncte principale:

  • politica în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să se concentreze pe reducerea impactului determinat de utilizarea resurselor naturale;
  • instrumentul reprezentat de "analiza ciclului de viaţă" trebuie aplicat atunci când se elaboreză o politică în domeniul deşeurilor. Trebuie avut în vedere impactul pe parcursul întregului ciclu de viaţă al unui produs, de la obţinerea materiilor prime, până la generarea deşeurilor.